Tečajna lista

Tečajna lista – formiranje tečajeva i objavljivanje

Tečajna listaTečajna lista po kojoj se obavljaju menjački poslovi se objavljuje jednom dnevno i relevantna je za taj dan. Pošto mjenjačkim poslovima mogu baviti samo banke i ovlašteni mjenjači, to znači da u njohovu obvezu spada i formiranje tečajne liste. Svaki ovlašteni mjenjač slobodno formira svoju tečajnu listu ali prema tečajnoj listi za efektivu banke s kojom ima potpisan ugovor za obavljanje mjenjačkih poslova. To znači da je tečajna lista transparentna i obvezujuća za sve sudionike u obavljanju mjenjačkih poslova. Tečajna lista se formira prema propisima iz Odluke o uvjetima i načinu rada deviznog tržišta koju propisuje Hrvatska Narodna Banka. Na temelju toga se postiže transparentnost i zaštita građana (fizičkih osoba) koja kupuju / prodaju devize u ovlaštenim mjenjačnicama. Dakle formiranje tečajeva i objavljivanje tečajnih lista izravno je u nadležnosti banaka, odnosno Narodne banke Srbije.

Banke i Hrvatska Narodna Banka kupuju i prodaju devize na Međunarodnom deviznom tržištu po kolegiju slobodno formiraju na temelju ponude i potražnje. Hrvatska Narodna Banka svakog svog radnog dana utvrđuje službeni srednji tečaj kune prema euru, a temeljem podataka o zaključenoj spot prodaji deviza s datumom izvršenja kraćim od spot valute tog radnog dana. Tečajem kune  prema euru smatra protuvrijednost jedinice strane valute – eura u dinarima. Hrvatska Narodna Banka objavljuje podatak o službenom srednjem tečaju dinara prema euru na svojoj internetskoj prezentaciji pravilu do 18,00 sati svakog radnog dana, a on se primjenjuje od 08,00 sati narednog dana. Tečajna lista sadrži i druge valute, za koje Narodna banka na početku svakog radnog dana utvrđuje službeni srednji tečaj kune prema durgim valutama, a on se utvrđuje posebnom odlukom kojom se propisuju devize i efektivni strani novac za kupnju i prodaju na deviznom tržištu, ali na temelju zvaničnog srednjeg tečaja kune prema euru. Dakle, tečajna lista Hrvatske Narodne Banke  formirati primjenom principa pravilno ukrštenih tečajeva, a u skladu sa međuvalutnim odnosima na inozemnim tržištima koji vrijede u vrijeme utvrđivanja tečaja. Istovremeno kada se formira tečajna lista za službeni srednji tečaj kune, Hrvatska Narodna Banka  formira svoju tečajnu  listu za devize i tečajnu listu za gotovinu, koje objavljuje i primjenjuje od 08.00 sati tog radnog dana pa sve dok se ne objavi naredna tečajna lista za devize , odnosno za gotovinu. Kupovni i prodajni tečajevi Hrvatske Narodne Banke za devize, odnosno za gotovinu formiraju se oduzimanjem, odnosno dodavanjem marži u odnosu na službeni srednji tečaj kune, a visinu tih marži guverner  utvrđuje odlukom.

Poslovne banke jednom dnevno i to na početku svog radnog dana slobodno formiraju i objavljuju svoju tečajnu listu za devize i tečajnu listu za gotovinu, također prema principu pravilno ukrštenih tečajeva i u skladu sa mađuvalutnim odnosima na inozemnim tržištima, a koje vrijedi u vrijeme kada se formira tečajna lista. Tako formirana tečajna lista određene banke važeća je dok se narednog dana ne objavi nova tečajna lista. Također, i ovlašteni mjenjači svoju tečajnu listu za gotovinu formiraju slobodno i to jednom dnevno, s tim da ona vrijedi tog radnog dana, odnosno dok se narednog dana ne objavi nova, važeća tečajna lista.

This entry was posted in Tečajna lista and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>