Tečajna lisati na dan

Kako se primjenjuje tečajna lisati na dan

Kada fizička osoba želi kupiti ili prodati devize, tečajna lista na dan (svakog dana objavljuje nova tečajna lista koja važi samo za taj dan i to do objavljivanja nove dnevne liste) mora biti istaknuta na vidnom mjestu, što je obveza svakog ovlaštenog mjenjača ili banke. Tečajna lista na dan kupnje / prodaje je jedina važeća u procesu obavljanja mjenjačkih poslova i to je propisano Zakonom o deviznom poslovanju, koji je propisan od strane Narodne banke Srbije.

tečajna lisati na danKada govorimo načinu kako se primjenjuje tečajna lista na dan kupnje / prodaje deviza, praktično je riječ o primjeni tečajeva banaka, Hrvatske Narodne Banke i ovlaštenih mjenjača, odnosno subjekata koji jedini imaju pravo obavljati mjenjačke poslove. Svaki od navedenih subjekata ima obvezu koja je propisana Zakonom o deviznom poslovanju iu obvezi je pridržavati svih odredbi iz zakona. Sve banke kupnju i prodaju deviza odnosno efektivnog stranog novca s rezidentima i nerezidentima obavlja po tečajevima u rasponu kupovnih i prodajnih tečajeva za devize zaključno s datumom spot valute, odnosno za gotovinu iz svoje važeće tečajne liste (tečajna lista na dan obavljanja kupoprodajne trensakcije ). Hrvatska narodna banka kupuje od banaka gotovinu i prodaje ga bankama primjenom kupovnog, odnosno prodajnog tečaja za gotovinu iz svoje važeće tečajne liste (Tečajna lista na dan obavljanja transakcije). Hrvatska Narodna banka, također, primjenjuje kupovne / prodajne tečajeve koje sadrži tečajna lista na dan promjene deviza rezidentima, koji na temelju zakona imaju devizne račune kod Hrvatska Narodne Banke, a po službenom srednjem tečaju dinara za taj dan. Osim toga, Hrvatska Narodna Banka obavlja i terminsku i / ili swap kupnju i prodaju deviza s rezidentima. U takvom slučaju se primjenjuju ugovoreni tečajevi za terminsku odnosno swap kupnju / prodaju deviza ovisno od tekućih tržišnih i monetarnih kretanja te od rokova određene transakcije. Sa druge strane, ovlašteni mjenjači (mjenjačnice) mogu kupovati i prodavati gotovinu isključivo primjenom kupovnog, odnosno prodajnog tečaja iz svoje važeće tečajne liste (tečajna lista na dan kupnje / prodaje) i to u rasponu između kupovnog i prodajnog tečaja.

Banke su dužne i da izvještavaju Hrvatsku Narodnu Bnaku o obavljenim menjačkim poslovima, elektroničkim putem sukladno naputku kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka. Ovu obvezu sve banke moraju ispuniti svakog radnog dana do 11,00 sati, a podaci koje dostavljaju su grupirani u dvije pod-sklopa – za prethodni radni dan i za tekući radni dan. Za prethodni radni dan, relevantni podaci sadrže sljedeće: dnevni izvještaj o pokazatelju deviznog rizika banke, deviznu poziciju banke, izvještaj o kupnji / prodaji i spot kupnji / prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (s razlikom u datumima transakcija), izvještaj o kupnji / prodaji efektivnog stranog novca od rezidenata i nerezidenata, izvještaj o neposrednoj swap prodaji drugoj banci deviza i strane gotovine i sl.. Za tekući radni dan lista podataka mora sadržavati izvještaje o formiranim tečajnim listama za devize i efektivni strani novac (tečajna lista na dan za devize, odnosno efektivni strani novac) te podatke o najmanjem i najvećem iznosu koji se plaća / naplaćuje pri otkupu / prodaji strane gotovine kod obavljanja mjenjačkih poslova. Ove podatke banka dostavlja svakog radnog dana do 09,00 sati i to za sve valute iz svoje tečajne liste (tečajna lista na dan slanja izvještaja). Sve navedene podatke banke upisuju u obrasce koji se tiskaju uz odluku čiji su sastavni dio, kao što se tiska po jedna tečajna lista na dan.

This entry was posted in tečajna lisati na dan and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>