Mjenjačnica

Mjenjačnica – kako funkcionira

Poslovi zamjene valuta se obavljaju na prodajno-otkupnom mjestu koje se jednostavno zove – mjenjačnica. Mjenjački poslovi se odnose na sve poslove prodaje / kupnje fizičkim osobama ili od fizičkih lica efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu. Obavljanje mjenjačkih poslova je regulirano odredbama Zakona o deviznom poslovanju, kao i Odlukom o uvjetima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova, čime su točno i određeni uvjeti pod kojima može posluje mjenjačnica.

MjenjačnicaMjenjačke poslove mogu, dakle, obavljati isključivo banke i ovlašteni mjenjači, što znači da mjenjačnica može funkcionirati isključivo pod okriljem tih institucija. Da bi jedna mjenjačnica mogla raditi, bilo da se isključivo bavi tom djelatnošću ili mjenjačkim poslovima kao pretežnom djelatnošću, mora biti registrirana u Agenciji za privredne registre, a prilikom svog osnutka. Svaka mjenjačnica mora koristiti standardni softver za obavljanje mjenjačkih poslova što joj omogućuje rad na propisani način. Ovlašteni mjenjač može koristiti softver banke s kojom zaključuje ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova ili softver Hrvatska Narodna Banka. Na temelju toga mjenjač dobiva neophodno ovlaštenje i tzv. smart karticu za svako uplatno mjesto koje ujedno mora imati transparentno istaknuto ime – mjenjačnica. Svaka mjenjačnica zapošljava kadar koji mora imati radnike koji moraju posjedovati certifikat Hrvatske Narodne Banke o završenoj obuci za obavljanje mjenjačkih poslova na mjenjačkom mjestu, odnosno mjenjačnici. Također je neophodno da zapolseni imaju minimum srednješkolsko obrazovanje i dokaz nisu osuđivani za kaznena djela. Obuku za stjecanje spomenutog certifikata organizira Hrvatska Narodna Banka za sva lica koja podnesu Prijavu za pohađanje obuke i prethodno ispune sve potrenbe uvjete (spomenuti preduvjeti i dokaz o uplati naknade za obuku).

Ovlašteni mjenjač ima obvezu i ispuniti predviđene tehničke uvjete da bi se bavio mjenjačkim poslovima. Osim što je obvezan na vidnom mjestu ispred prostora mjenjačkog mjesta stavi natpis Mjenjčnica na hrvatskom i na nekom od svjetskih jezika, treba istaknuti naziv mjenjačnice i puno ime vlasnika odnosno osnivača. Također, obavezno je i isticanje na vidnom mjestu tečajne liste koju svaka mjenjačnica utvrđuje slobodno ali prema kursnom listom za efektivu banke sa kojom ima zaključen ugovor. Tečajna lista se formira jednom dnevno (na početku radnog dana) i vrijedi do objavljivanja naredne tečajne liste, a podrazumijeva se i obavijest o visini provizije koju mjenjačnica naplaćuje za otkup novčanica u opticaju. O svemu tome građani koje uslužuje mjenjačnica moraju biti obaviješteni preko reklamne table koja može biti elektroničkog ili drugojačijeg odgovarajućeg oblika.

Mjenjačnica je spremna za rad tj.. mjenjački posao započinje unošenjem gotovine u blagajnu mjenjačkog mjesta isključivo podizanjem gotovine sa tekućeg računa ovlaštenog mjenjača koji je otvoren u poslovnoj banci. Unošenje strane gotovine u blagajnu može se vršiti isključivo kupnjom tog novca od banke.

Ovlašteni mjenjač dužan izdati potvrdu pri obavljanju transakcije, bilo da je kupnja ili prodaja u pitanju, a u cilju zaštite građana od falsifikata i novčanica izvan opticaja dužan je u potvrdu unese podatke iz “važnog obavijesti”. Važno obavještenje, također mora biti navidnom mjestu istaknuto kako bi bilo uočljivo za stranke, a sadrži sljedeće podatke – informacija o ukupnom iznosu kuna potrebnih za kupnju / prodaju jedinice strane valute koju stranka želi kupiti / prodati i to prije obavljanja transakcije. Pri obavljanju mjenjačkih poslova svaka mjenjačnica primjenjuje kupovni / prodajni tečaj za efektivu i čekove u rasponu između kupovnog i prodajnog tečaja iz svoje važeće tečajne liste za efektivu, ali kuponi tečaj za čekove ne može biti niži od kupovnog tečaja za efektivu. Ne pridržavanjem pravlnika o poslovanju riskira se gubitak dozvole za rad od strane nadležnih organa koji vrše permanentne provjere poslovanja, jer su ovakvi i slični propisi obvezujući mora ih se pridržavati svaka mjenjačnica.

This entry was posted in Mjenjačnica and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>