Konverzija valuta i devizni tečaj

Konverzija valuta i devizni tečaj

koverzija valutaKonverzija valuta je važna kategorija zbog činjenice da spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje postaje jedan od najvažnijih segmenata moderne financijske znanosti te suvremenog načina poslovanja uopće. Suvremena konvertibilnost valuta moderno devizno tržište, upravljanje deviznim tečajem, devizna kontrola i upravljanje deviznim transakcijama, kao i povezanost domaćeg i svjetskog deviznog tržišta postali su sastavni dio financijske i razvojne državne politike u cjelini. Uporaba različitih sustava plaćanja, tečajni rizik, odnos rizika kamate, porezne stope i inflacije postali su svakodnevna tema i poprište diskusija koje daju na značaju glavnim temama – devizni tečaj i konverzija valuta. Nove svjetske ekonomije su silom prilika sve više otvorene prema svjetskom tržištu, tako da ekonomija koje su dovoljne same sebi više nema jer ih zamjenjuju komplementarne i uzajamno povezane. Nastajanje takvog okruženja, gdje su gospodarstva sve više otvorene, nameće potrebu ovladavanja saznanjima o složenim tokovima novca i kapitala unutar svjetske ekonomije, zatim sistemu i instrumentima plaćanja, efektima promjene deviznih tečajeva, promjena kamatnih stopa na financijskim tržištima, tečajnim i valutnim rizicima, inflaciji i dr.. Manipuliranje deviznim tečajevima, konverzija valuta, kroz politiku uvoza / izvoza roba i kapitala, zaduživanje u inozemstvu, otežan pristup svjetskom tržištu novca i kapitala kao i mnogi drugi problemi dovode do osnovane potrebe njihovog detaljnog izučavanja.

Problem stabilnosti deviznog tečaja, kao i način konverzija valuta, danas se javlja kao jedan od vitalnih problema suvremenog svijeta, a devizni tečaj postaje jedno od najsnažnijih sredstava ekonomske politike. Manipuliranjem deviznim tečajevima država nastoji osigurati što povoljnije odnose u svom platnom bilansu, poboljšati svoje mjesto i uvjete u izvozu i uvozu i tome slično. Nekadašnji jedinstveni devizni tečaj zamijenila je pojava različitih deviznih tečajeva i fleksibilnija konverzija valuta. Tako imamo više vrsta deviznih tečajeva:

– Stabilni (fiksni) – odeđuju ga monetarne vlasti zemlje, a ima zadatak održavati realnu vrijednost domaće valute na svjetskom tržištu;

– Diferencirani devizni tečaj;

– Slobodni, fluktuirajući i fleksibilni devizni tečajevi (formiraju se slobodno prema ponudi I potražnji deviza na deviznom tržištu ili kod banaka;

– Upravljačko-fluktuirajući devizni tečaj.

Devizni tečajevi po kojima se vrši konverzija valuta karakterišu se pojavom deprecijacije i aprecijacije deviznog tečaja. Deprecijacija (podcjenjivanje domaće valute) provodi radi poboljšanja odnosa u platnoj bilanci, što znači da devizni tečaj iznad tečaja ravnoteže čini domaću robu za inozemnog kupca jeftinijom, pa dolazi do stimulacije izvoza, uz istodobno ograničavanje uvoza robe, gdje uvozna roba u zemlji sa depreciranu valutom postaje skuplja. Kod politike aprecijacije, javlja se potpuno obrnuti učinak: stimulacija uvoza i destimulacija izvoza i preko toga popravljanje stanja platne bilance, što kao mjera za sobom povlači karakteristično visok suficit.

Međutim, devizni tečaj kojim se osigurava uravnoteženje platne bilance, odnosno dugoročnija ravnoteža ponude i potražnje deviza naziva ravnotežnim tečajem. Zadatak ovog tečaja je osigurati ravnotežu platne bilance u dužem vremenskom razdoblje, očuvati unutarnju stabilnost zemlje bez inflacije i deflacije, stabilnost deviznih rezervi i stabilnost gospodarstva (smanjenje nezaposlenosti). To znači, da se ne može smatrati ravnotežnim tečajem onaj tečaj koji osigurava ravnotežu platne bilance, a istodobno dovodi do pada proizvodnje, inflacije ili naglog odljeva deviznih rezervi. Sa druge strane, konverzija valuta po realnom tečaju izjednačava opći nivo cijena u zemlji sa općim nivoom cijena u inozemstvu, a izvodi se iz odnosa deviznog tečaja koji se formira na deviznom tržištu i tečaja koji se formira prema paritetu kupovnih snaga dvije ili više gospodarstvo. Kao važan faktor koji se odnosi na rješavanje ovakvih i sličnih problema (kroz promjenu interesnih stopa, pretvaranje jednog duga u drugi pod povoljnijim uvjetima i sl..) Bavi se monetarna politika preko utjecaja kamatnih stopa na devizni tečaj, a to se naravno podrazumijeva u domeni konverzija valuta.

This entry was posted in koverzija valute and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>