Category Archives: Cijena dolara

Cijena dolara

Cijena dolara i retrospektivu njezinih osnovnih karakteristika Američki dolar (USD – United State Dolar) je glavna svjetska valuta i cijena dolara značajno utječe na cijene drugih valuta, koje se najčešće kotiraju u odnosu na američki dolar. Uslijed muđunarodnih ekonomskih i … Continue reading

Posted in Cijena dolara | Tagged | Leave a comment